Til hovedinnhold

Vår stemmegivning i første halvår 2023

Vi stemte ved 8 522 generalforsamlinger og på totalt 94 731 forslag i første halvår 2023. I denne gjennomgangen undersøker vi trender og resultater innenfor sentrale temaer som styrets sammensetning og lederavlønning og på aksjonærforslag innenfor temaer som klimaendringer og menneskerettigheter. Gjennomgangen er på engelsk.

15. august 2023