Til hovedinnhold

Slik følger vi opp selskapene

Vi følger tett opp selskapene vi investerer i. Dette gjør vi basert på internasjonale standarder og våre egne forventninger som vi setter til alle selskapene. Vi bruker hovedsakelig dialog, møter og stemmegivning for å følge opp at selskapene opptrer bærekraftig, og er med på å sikre fondets langsiktige avkastning.

 

Bruker forventninger og standarder som grunnlag

Som en langsiktig og global investor har fondet en iboende interesse av en bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål gir et felles rammeverk for å løse viktige globale utfordringer. Hvordan myndighetene mobiliserer kunnskap, teknologi og kapital for å nå målene, vil påvirke verdensøkonomien og fondets langsiktige avkastning.

Vi drar nytte av internasjonale standarder som legger til rette for langsiktig verdiskapning. Vi bidrar også til å utvikle standarder og stiller forventninger til selskapene vi investerer i.

 

Har dialog med selskaper

I dialog med selskapene diskuterer vi forhold ved selskapsstyring og bærekraft, som er relevante for fondets langsiktige avkastning. Vi diskuterer styrets ansvar, likebehandling av aksjonærer og vi arbeider for å bedre selskapenes informasjon til investorer og støtter ansvarlig forretningsvirksomhet.

Vi prioriterer våre største investeringer hvor vi har mest kunnskap om selskapene. Vi er jevnlig i dialog med disse nær 1 000 selskapene, som utgjør omkring to tredeler av verdien på vår samlede aksjeportefølje. I tillegg offentliggjør vi forventninger og standpunkter som er relevante for alle selskapene vi er investert i. Vi har også dialog med enkelte selskaper om våre strategiske prioriteringer og om særskilte hendelser.

Temaene vi diskuterer med selskapene kan du lese mer om i den nyeste rapporten om ansvarlig forvaltning.

Vi prioriterer våre største investeringer hvor vi har mest kunnskap om selskapene. Vi er jevnlig i dialog med disse nær 1 000 selskapene, som utgjør omkring to tredeler av verdien på vår samlede aksjeportefølje.

 

Har jevnlige møter med styrene

Vi samarbeider med selskaper, investorer og andre markedsaktører for å utvikle standarder, bedre informasjonen som investorene har tilgang på, og fremme ansvarlig virksomhet. Dette er særlig viktig når mange selskaper i én bransje står overfor samme utfordringer.

Vi er særlig opptatt av risiko og muligheter knyttet til klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter og har tydelige forventninger til selskapene på disse områdene. Vi har også forventninger om hvordan selskapene bør håndtere menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Vi forventer at selskapene integrerer vesentlige risikoer på disse områdene i sin forretningsstrategi, risikostyring og rapportering.

Vår forståelse av disse områdene og hvordan de kan påvirke selskapene vi er investert i, er i utvikling. Vårt arbeid har gitt oss et bedre grunnlag for å vurdere selskapenes strategier og drøfte dem med styrene.

Hva diskuterer vi med selskapene?

  • Styrer og ledelsen i selskapet
  • Forretningsmodellen til selskapet
  • Forventningene våre til selskapet
  • Hvor godt de følger internasjonale standarder
  • Risiko

I tillegg offentliggjør vi forventninger og standpunkter som er relevante for alle selskapene vi er investert i. Vi har også dialog med enkelte selskaper om våre strategiske prioriteringer og om særskilte hendelser.

Temaene vi diskuterer med selskapene kan du lese mer om i vår nyeste rapport om ansvarlig forvaltning.

Stemmer i generalforsamlinger

Et av våre viktigste verktøy for å påvirke selskapene er å bruke vår stemmerett i selskapenes generalforsamlinger. Som eier forventer vi at vi får muligheten til å godkjenne grunnleggende endringer som kan påvirke våre investeringer.

Resultater og rapportering

Vi samarbeider med selskaper, investorer og andre markedsaktører for å utvikle standarder, bedre informasjonen som investorene har tilgang på, og fremme ansvarlig virksomhet. Dette er særlig viktig når mange selskaper i én bransje står overfor samme utfordring.

Vi er særlig opptatt av risiko og muligheter knyttet til klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter og har tydelige forventninger til selskapene på disse områdene. Vi har også forventninger om hvordan selskapene bør håndtere menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Vi forventer at selskapene integrerer vesentlige risikoer på disse områdene i sin forretningsstrategi, risikostyring og rapportering.

Vår forståelse av disse områdene og hvordan de kan påvirke selskapene vi er investert i, er i utvikling. Vårt arbeid har gitt oss bedre grunnlag for å vurdere selskapenes strategier og drøfte dem med styrene.

Sist oppdatert: 27.04.2023

Relaterte sider