Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning 2020

Langsiktig eierskapsarbeid gir resultater også i urolige tider

Koronapandemien har stresstestet selskaper over hele verden. Som verdens største aksjonær har vi observert dette på nært hold. Alt i alt hadde vi 2 877 selskapsmøter. Vi stemte også på 121 619 forslag og begynte å offentliggjøre forklaringer på alle våre stemmer mot styrets anbefaling.

Publisert 25. feb. 2021

11 871 generalforsamlinger der vi stemte

Stemmegivning er ett av de viktigste virkemidlene vi har som eier for å ivareta fondets verdier. Vi stemte på 11 871 generalforsamlinger i 2020.

98,0 prosentandel av generalforsamlinger der vi stemte

Vi har som mål å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene der vi er investert. I 2020 stemte vi ved 98,0 prosent av generalforsamlingene.

2 877 selskapsmøter

Som en langsiktig investor er vi i jevnlig dialog med våre største selskaper. Gjennom dialogen ønsker vi å bidra til god selskapsstyring og ansvarlig forretningsvirksomhet.

Nedsalg av selskaper i 2020

I 2020 solgte vi oss ut av 32 selskaper som følge av risikovurderinger knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold. Til sammen har vi gjennomførst nedsalg i 314 selskaper siden 2012.

32 nye nedsalg

Norges Bank trekker beslutninger om observasjon og utelukkelse av enkeltselskaper etter tilrådning fra Etikkrådet. Norges Bank utelukket 15 selskaper i 2020 og opphevet utelukkelsen av tre selskaper.

15 utelukkelser

3 opphevede utelukkelser

Selskapsoppfølgning

4 158 vurderinger av selskapsrapportering

1 521 selskaper vurdert

92 388 aksjeporteføljens karbonavtrykk i tusen tonn CO2-ekvivalenter

Vi har analysert karbonavtrykket til selskapene i vår portefølje siden 2015. Analysen gir innsikt i omfanget av klimagassutslipp i selskapene vi er investert i. Analysen kan gi innblikk i risikoer og muligheter på tvers av bransjer.