Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon

Norges Bank har besluttet å avslutte observasjon av et selskap, samt forlenge observasjon av et selskap.

22. mars 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å avslutte observasjonen av selskapet Kirin Holdings Co Ltd. Selskapet ble satt til observasjon i mars 2021 grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Bakgrunnen var selskapets forretningssamarbeid med en organisasjon tilknyttet militæret i Myanmar. Kirin har avsluttet dette samarbeidet og har ikke lenger virksomhet i Myanmar, og Etikkrådet mener derfor at grunnlaget for observasjonen av selskapet har falt bort. Hovedstyrets beslutning er basert på en anbefaling fra Etikkrådet fra 2. februar 2023.

Norges Banks hovedstyre har også besluttet å forlenge observasjonen av selskapet Pan Ocean Co Ltd. Selskapet har etter en anbefaling fra Etikkrådet stått til observasjon siden januar 2018. Bakgrunnen er at selskapet har avhendet utrangerte skip til opphugging på strender i Bangladesh og Pakistan, hvor arbeids- og miljøforholdene i skipsopphuggingsindustrien er svært dårlige. Selskapet har nylig vedtatt en ny policy som skal sikre at selskapets utrangerte fartøy heretter avhendes på en mer forsvarlig måte. Etikkrådet har anbefalt å forlenge observasjonsperioden med ytterligere fire år for å vurdere virkningen av den nye policyen i praksis. Hovedstyrets beslutning er basert på en anbefaling fra Etikkrådet fra 20. desember 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. 

Etikkrådets tilrådninger:

Kirin Holdings Co Ltd
Pan Ocean Co Ltd

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post:
press@nbim.no

Se alle utelukkede selskaper