Til hovedinnhold

Flat avkastning i tredje kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2021 en avkastning på 0,1 prosent, tilsvarende 31 milliarder kroner.

21. oktober 2021

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -0,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 3,6 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,1 prosent. Fondets avkastning var 0,25 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

–Aksjemarkedet fortsatte å styrke seg frem mot august, for så å gå noe ned i andre halvdel av kvartalet. Fondet har imidlertid oppnådd noe høyere avkastning enn markedet, da særlig i aksjeforvaltningen, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg noe mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 22 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tatt ut 52 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 674 milliarder kroner per 30. september 2021. 71,5 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,9 prosent i rentepapirer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Se presentasjonen (pdf)