Hopp til innhold

Statens pensjonsfond utland Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er sparing til fremtidige generasjoner. En dag vil oljen ta slutt, men avkastningen på Oljefondet vil fortsette å komme befolkningen til gode.

Dagens markedsverdi

milliarder nok

Se markedsverdiens utvikling

Fakta om fondet

72 

land

9 146 

selskaper

1,4 %

av verdens
børsnoterte selskaper

2,4 %

av europas
børsnoterte selskaper


Mer om oljefondet

Film om oljefondet

det norske folk eier oljefondet

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Se vår film om historien, formålet og forvaltningen. 

Film

JENS STOLTENBERG
FORTELLER OM FONDET

Stoltenberg beskriver Oljefondets to hovedformål. Han forteller om bred politisk enighet rundt forvaltningen av fondet, fondets viktige rolle i norsk økonomi og hvordan vår forvaltning av inntektene fra olje og gass blir lagt merke til internasjonalt.

Film

Sigbjørn Johnsen FORTELLER OM FONDET

Johnsen forteller om det første innskuddet i Oljefondet. Han beskriver fondets to hovedformål, den viktige rollen fondet har i norsk økonomi og fondets langvarige perspektiv.

Fondets beholdninger

SØK I 
INVESTERINGENE

Vi investerer i rundt 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 72 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2017.

Fondets avkastning

6,0 % 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 6,0 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2018, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 4,0 prosent.


Se historisk avkastning

Handlingsregelen

En andel av oljefondets verdi kan
brukes av staten hvert år
   

 

 
231,4 

milliarder kroner ble overført til statsbudsjettet i 2017

Handlingsregelen fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som kan brukes i norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter knyttes til den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland. I Perspektivmeldingen 2017 legger Regjeringen opp til at uttaket fra fondet over tid skal tilsvare 3 prosent av fondets verdi, mot tidligere 4 prosent.

Handlingsregelen bidrar til at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Samtidig brukes bare avkastningen av fondet, ikke fondskapitalen i seg selv. Dermed vil fondet også komme fremtidige generasjoner til gode.


Om handlingsregelen (regjeringen.no)