Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

29. februar 2024

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapene Jardine Matheson Holdings Ltd, Jardine Cycle & Carriage Ltd og PT Astra International Tbk grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav e. PT Astra International Tbk har vært under observasjon siden oktober 2015, og denne observasjonen avsluttes nå som selskapet er blitt ekskludert.

Beslutningene er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 12. mai 2023.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i dette tilfellet.

Etikkrådets tilrådninger:

Jardine Matheson Holdings Ltd
Jardine Cycle & Carriage Ltd
PT Astra International Tbk

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Relatert informasjon