Hopp til innhold

Statens pensjonsfond utland Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er sparing til fremtidige generasjoner. En dag vil oljen ta slutt, men avkastningen på Oljefondet vil fortsette å komme befolkningen til gode.

Fondets markedsverdi

milliarder nok

Markedsverdien

Fakta om fondet

78

land

9 050

selskaper

1,3%

av verdens
børsnoterte
selskaper

2,3%

av europas
børsnoterte
selskaper

Om oljefondet

Film om oljefondet

det norske folk
eier oljefondet

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Fondets avkastning

5,6%

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,6 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2015, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,7 prosent. Avkastning målt i dollar var 5,8 prosent.

Avkastningen

Handlingsregelen

4%

Av oljefondets verdi kan
brukes av staten hvert år
   

 

 
179,6

milliarder kroner ble overført til statsbudsjettet i 2015

Handlingsregelen fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som kan brukes i norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter knyttes til den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 prosent av fondskapitalen ved inngangen til budsjettåret. Handlingsregelen bidrar til at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Samtidig brukes bare avkastningen av fondet, ikke fondskapitalen i seg selv. Dermed vil fondet også komme fremtidige generasjoner til gode. 

Om handlingsregelen (regjeringen.no)