Til hovedinnhold
  • Birgitte Bryne Direktør for teknologi og drift

    Birgitte Bryne er ansvarlig for strategi og handlingsplan på teknologi- og driftsområdet. Dette  inkluderer prosesser innen IT-tjenester og administrative tjenester, i tillegg til handler og oppgjør, måling og rapportering av handler samt investeringsstøttefunksjoner.

    Birgitte Bryne ble utnevnt til Direktør for teknologi og drift 1. april 2022. Før dette var hun Driftsdirektør fra oktober 2020. Hun begynte i Norges Bank Investment Management i 2015 som Global Head of Investment Administration.

    Bryne kom fra stillingen som finansdirektør i Nordea Bank Norge ASA. Før det har hun hatt ulike stillinger i SEB Enskilda Securities ASA, blant annet derivatmegler, Chief of Staff og Chief Operating Officer for aksjer.

    Hun har en bachelorgrad fra Høyskolen i Oslo innen økonomi og ledelse.