Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke Texwinca Holdings Co grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Evergy Inc og Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. er utelukket etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet.

17. januar 2019

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke Texwinca Holdings Co grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a. Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke Evergy Inc og Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, jf. Retningslinjene § 2 (2). Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Norges Bank Investment Management.
Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse 

Norges Bank Investment Management's tilrådning

Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283