Nytt diskusjonsnotat om regler for tilbakevekting

I forbindelse med den norske konferansen om finansforskning, NFRC, har Norges Bank publisert et nytt diskusjonsnotat om regler for tilbakevekting.

28. august 2018

Norges Bank har i dag også publisert et råd til Finansdepartementet med forslag om å justere fondets regel for tilbakevekting.

– Aksjeandelen i referanseindeksen bør justeres tilbake til målet mer gradvis enn i dag. Bredden på intervallet aksjeandelen kan bevege seg innenfor uten at tilbakevekting igangsettes bør være smalere enn i dag, og kan settes til +/- to prosentpoeng, skriver banken i rådet.

Rådet fra Norges Bank ble sendt etter spørsmål fra Finansdepartementet.

Gå til diskusjonsnotatet

Gå til rådet