Fondet selger kontoreiendom i München

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og AXA Frankrike har signert en avtale om å selge SZ Tower i Hultschiner Strasse 8 i München.

20. februar 2018

Avtalen ble signert 20. februar 2018 og forventes fullført i løpet av to måneder.

Norges Bank Real Estate Management vil motta 122,1 millioner euro, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen ble kjøpt av partnerskapet i november 2013.

Kjøper av eiendommen er et datterselskap av Art-Invest Real Estate.

Eiendommen har et utleieareal på 62 200 kvadratmeter.

PRESSEKONTAKT

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver
Norges Bank Real Estate Management
Tlf: +47 948 54 656
Email: lhl@nbrem.no