Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i Boston

Norges Bank Real Estate Management har signert en avtale om å kjøpe 45 prosent av en kontoreiendom på 121 Seaport Boulevard i Boston, i samarbeid med en ny partner, American Realty Advisors.

25. oktober 2018

Avtalen ble signert 26. september 2018, og forventes gjennomført 13. desember 2018.

Norges Bank Real Estate Management vil betale 204,8 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,7 milliarder kroner, for eierandelen på 45 prosent. Eiendommen er verdsatt til 455 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,7 milliarder kroner. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Skanska USA Commercial Development.

American Realty Advisors vil kjøpe den resterende eierandelen på 55 prosent og vil stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av rundt 37 000 kvadratmeter med kontorlokaler.

PRESSEKONTAKT

Line Aaltvedt
Communications Manager
Tlf: +47 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no