Forventningsdokument klima

Vi har i dag publisert et oppdatert forventningsdokument om selskapenes håndtering av klimarisiko.

13. mars 2015

Hensikten er å vise hvordan vi som investor forventer at selskapene skal tilnærme seg utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer. Klimaendringer kan medføre økonomisk risiko for fondet og selskapene vi investerer i. Dokumentet er rettet mot alle selskaper i vår portefølje, men er særskilt relevant for leverandører av fossil brensel, kraftprodusenter og virksomheter med innvirkning på tropisk regnskog og jordbruk.

Vi forventer at selskapenes styrer integrerer utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer i investeringsplaner, risikostyring og rapportering av vesentlig risiko, samt at de redegjør for kontakt med myndigheter.