Til hovedinnhold

Anti-korrupsjon

Å bekjempe korrupsjon er en viktig del av selskapers samfunnsansvar. Som finansiell investor forventer vi at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Korrupsjon hos selskaper og deres forretningsforbindelser, eller i hele markeder, undergraver økonomisk effektivitet og ødelegger for lovlydige selskaper og aksjonærers investeringer. Med investeringer spredt over hele verden er Norges Bank Investment Management utsatt for korrupsjonsrisiko i markeder som helhet og i selskaper der vi er investert.

Våre forventninger til selskaper

Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer, og er et utgangspunkt for vår dialog med multinasjonale selskaper om korrupsjon. Styrer bør sørge for at selskaper har tydelige retningslinjer mot korrupsjon og at relevante tiltak er integrert i selskapets strategi, risikohåndtering og rapportering. Styrer bør sikre at tiltak blir gjennomført og fulgt opp, og at ansvar er fordelt og kommunisert i organisasjonen. Styrer bør på en effektiv måte veilede, overvåke og evaluere arbeidet som ledelsen i selskapet utfører.

Komplett forventningsdokument finnes kun på engelsk.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter