Til hovedinnhold

Bærekraftig bruk av havet

Havet er en vesentlig del av planetens økosystem og er en viktig bidragsyter til økonomisk aktivitet. Forringelse av havet kan redusere selskapers og bransjers mulighet til å tjene penger på lang sikt. Vi forventer at selskapene håndterer både utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet.

En rekke selskaper drar nytte av havet i sin virksomhet. En del økonomisk aktivitet har en negativ påvirkning på livet i havet. Samtidig byr havet på nye og bærekraftige forretningsmuligheter for selskaper. 

Våre forventninger til selskaper

Våre forventninger er rettet mot både selskaper med aktiviteter på eller i havet og selskaper med landbaserte aktiviteter eller verdikjeder som er avhengige av eller påvirker havet. Det inkluderer bransjer som skipsfart, fiskeri og havbruk, men også dagligvarehandel, verdikjeden for plastikk og landbruksvarer.

Som investor forventer vi at selskapene er åpne om forretningsmessige problemstillinger og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av havet. Vi trenger slik informasjon for å analysere hvordan relaterte utfordringer og muligheter kan påvirke selskapene, og i vurderinger om selskapenes styrer gjør nok for å håndtere problemstillingene.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter