Til hovedinnhold

Forvaltning av humankapital

Strategisk forvaltning av menneskelige ressurser, også kalt humankapital, blir stadig viktigere for selskapers verdiskapning og lønnsomhet. At selskaper investerer i menneskelige ressurser, kan dessuten ha en positiv innvirkning på økonomien og samfunnet i en bredere forstand. Som langsiktig finansiell investor forventer vi at selskaper følger opp forretningsmessige muligheter og håndterer risiko ved forvaltning av humankapital i egen virksomhet og verdikjeder.

Alle selskaper er avhengige av menneskelige ressurser. Det kan omfatte faste ansatte så vel som andre arbeidstakere, slik som sesongarbeidere, arbeidere gjennom plattformøkonomien eller arbeidere i leverandør- og verdikjeden.

Måten selskaper forvalter sin humankapital på har betydning for fondets langsiktige avkastning. Selskaper som forvalter sin humankapital godt og drar nytte av sine ansattes kunnskap, talent og erfaringer, kan få gevinster i form av økt produktivitet og innovasjon. Det støttes av forskning, som tyder på at fornøyde ansatte bidrar til bedre avkastning. Trygge arbeidsforhold, god selskapskultur og respekt for arbeidstakeres rettigheter er også viktig i denne sammenheng.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor har Norges Bank Investment Management en interesse i at selskaper er bevisste på hvordan de best ivaretar sin humankapital og at de rapporterer om dette arbeidet. Vi mener at selskaper som investerer i sin humankapital vil være de mest lønnsomme i det lange løp.

Forventningene er i hovedsak rettet mot selskapenes styrer. Styrer bør sørge for at selskaper identifiserer muligheter og risikoer og at de utarbeider retningslinjer og strategier for en forvaltning av humankapital som er holdbar og skaper verdier over tid.

Last ned i Pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter