Til hovedinnhold

Samfunn

Vi forventer at selskapene fondet investerer i har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. De bør også ha en skattepraksis som er formålstjenlig, veloverveid og åpen.

Forventningene våre om samfunnet innebærer at selskapene

  • har egne retningslinjer mot korrupsjon
  • har integrert anti-korrupsjonstiltak i selskapets strategi, risikohåndtering og investeringsplaner
  • har en veloverveid og åpen skattepraksis
  • har en tydelig ansvarsfordeling for selskapets skattepraksis
  • veileder, overvåker og evaluerer jobben som gjøres av ledelsen i selskapet
  • rapporterer på punktene over


Anti-korrupsjon

Korrupsjon hos selskaper og deres forretningsforbindelser, eller i hele markeder, undergraver økonomisk effektivitet og ødelegger for lovlydige selskaper og aksjonærers investeringer. Med investeringer spredt over hele verden, er vi utsatt for korrupsjonsrisiko i markeder som helhet og i selskaper der fondet er investert. Vi forventer at selskaper identifiserer og håndterer korrupsjonsrisiko, og rapporterer offentlig om sitt anti-korrupsjonsarbeid. 

Skatt og åpenhet

Selskapsskatt spiller en viktig rolle for å finansiere offentlig virksomhet i mange land. Selskaper drar nytte av samfunnets juridiske og finansielle infrastruktur. Gjennom betaling av skatt bidrar selskaper til finansieringen av slik infrastruktur. Vi forventer at selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis.

Våre forventninger til skatt og åpenhet er basert på tre prinsipper:

  1. Skatt bør betales der økonomiske verdier skapes
  2. Selskapenes skatteordninger er styrets ansvar
  3. Offentlig land-for-land-rapportering er et sentralt element i åpen selskapsrapportering

Sist oppdatert: 27.04.2023

Relatert informasjon