Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning 2019

Systematisk og målrettet eierdialog

2019 var et år med stor aktivitet, der vi tok opp en rekke temaer viktige for langsiktig verdiskapning med selskapene i porteføljen. I alt var vi i kontakt med 1 826 selskaper. Vi analyserte 2 296 selskapers rapportering knyttet til våre syv forventningsdokumenter. Det er en utfordring å vurdere og sammenligne selskaper, da det ikke finnes noen enkeltstandard som dekker all relevant informasjon.

Publisert 03. mar. 2020

11 518 generalforsamlinger der vi stemte

Stemmegivning er ett av de viktigste virkemidlene vi har som eier for å ivareta fondets verdier. Vi stemte på 11 518 generalforsamlinger i 2019.

97,8 prosentandel av generalforsamlinger der vi stemte

Vi har som mål å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene der vi er investert. I 2019 stemte vi ved 97,8 prosent av generalforsamlingene.

3 412 selskapsmøter

Som en langsiktig investor er vi i jevnlig dialog med våre største selskaper. Gjennom dialogen ønsker vi å bidra til god selskapsstyring og ansvarlig forretningsvirksomhet.

Nedsalg av selskaper i 2019

I 2019 solgte vi oss ut av 42 selskaper som følge av risikovurderinger knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold. Til sammen har vi gjennomførst nedsalg i 282 selskaper siden 2012.

42 nye nedsalg

Norges Bank trekker beslutninger om observasjon og utelukkelse av enkeltselskaper etter tilrådning fra Etikkrådet. Norges Bank utelukket fem selskaper i 2019 og opphevet utelukkelse av syv selskaper.

5 utelukkelser

7 opphevede utelukkelser

3 941 vurderinger av selskapsrapportering

2 296 selskaper vurdert

107 569 aksjeporteføljens karbonavtrykk i tusen tonn CO2-ekvivalenter