Til hovedinnhold

Årsrapport 2021

Godt rustet for fremtiden

I 2021 fylte Oljefondet 25 år. Det har vært et kvart århundre som fortoner seg som en eneste stor finansiell suksess. Fra det første innskuddet i 1996 på nær 2 milliarder kroner, har fondet ved utgangen av jubileumsåret vokst til en verdi på 12 339 549 465 702 kroner. Fondet hadde i 2021 en avkastning på 14,5 prosent eller 1 580 milliarder kroner. Økningen kom i et år som fortsatt var preget av koronapandemi og svingninger i markedene.

Publisert 03. mar. 2022

Hovedtall for 2021

Leder for hovedstyret Øystein Olsen innledet pressekonferansen, mens leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets hovedtall for 2021. Noen av våre eksperter ga oss et dypere innblikk i resultatene innenfor deres fagområder og sektorer. Pressekonferansen var på engelsk.

Avkastningen i 2021

14,5 prosent

1 580 milliarder kroner

20,8 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 20,8 prosent.

-1,9 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på -1,9 prosent.

13,6 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 13,6 prosent.

4,2 % avkastning på infrastruktur

De unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi fikk en avkastning på 4,2 prosent.

Markedsverdien

12 340 milliarder kroner

8 878 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 8 878 milliarder kroner. Dette utgjorde 72,0 prosent av fondets totale verdi.

3 135 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 3 135 milliarder kroner. Dette utgjorde 25,4 prosent av fondet.

312 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 312 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,5 prosent av fondet.

14 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi var på 14 milliarder kroner. Dette utgjorde 0,1 prosent av fondet.