Ansvarlig forvaltning 2021

Eierskap virker

Vi har tatt et stort skritt i åpenhet i 2021 ved å publisere alle våre stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingen. Vi har gjennomført systematisk screening av hele porteføljen mot våre forventninger, vi har fremmet synspunktene våre i 2 628 selskapsmøter og vi har stemt på 11 601 generalforsamlinger. Dette eierskapsarbeidet bidrar til verdiskaping for fondet.

Publisert 03. mar. 2022

Ansvarlig forvaltning og kort oppdatering på markedssituasjonen

Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho presenterte høydepunktene fra rapporten om ansvarlig forvaltning 2021. Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande ga en kort statusoppdatering om den nåværende situasjonen i markedet. Pressekonferansen var på engelsk.

11 601 generalforsamlinger der vi stemte

Stemmegivning er ett av de viktigste virkemidlene vi har som eier for å ivareta fondets verdier. Vi stemte på 11 601 generalforsamlinger i 2021.

97,1 prosentandel av generalforsamlinger der vi stemte

Vi har som mål å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene der vi er investert. I 2021 stemte vi ved 97,1 prosent av generalforsamlingene.

2 628 selskapsmøter

Som en langsiktig investor er vi i jevnlig dialog med våre største selskaper. Gjennom dialogen ønsker vi å bidra til god selskapsstyring og ansvarlig forretningsvirksomhet.

Nedsalg av selskaper i 2021

I 2021 solgte vi oss ut av 52 selskaper som følge av risikovurderinger knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold. Til sammen har vi gjennomførst nedsalg i 366 selskaper siden 2012.

52 nye nedsalg

Norges Bank trekker beslutninger om observasjon og utelukkelse av enkeltselskaper etter tilrådning fra Etikkrådet. Norges Bank utelukket 12 selskaper i 2021.

12 utelukkelser

Selskapsoppfølgning

4 196 vurderinger av selskapsrapportering

90 168 aksjeporteføljens karbonavtrykk i tusen tonn CO2-ekvivalenter

Relaterte sider