Årsrapport 2020

2020 var et år for historiebøkene

Utbruddet og spredningen av koronaviruset hadde store konsekvenser for oss alle. Pandemien hadde en dramatisk påvirkning på markedene i første kvartal, før de brått hentet seg inn igjen i andre kvartal. Året var preget av høy volatilitet og store forskjeller mellom ulike bransjer. Til tross for at veksten i verdensøkonomien ble hardt rammet, hadde fondets aksjeinvesteringer en avkastning på 12,1 prosent. Fondets teknologiaksjer bidro særlig sterkt til resultatet, med en avkastning på hele 41,9 prosent.

Publisert 25. feb 2021

Digital pressekonferanse om fondets hovedtall for 2020

Styreformann Øystein Olsen og leder for fondet Nicolai Tangen presenterte høydepunktene i 2020 den 28. februar. Direktør for aksjeinvesteringer Petter Johnsen og direktør for markedsstrategier Geir Øivind Nygård tok oss med på en global reise for å snakke med våre porteføljeforvaltere og spesialister på aksje- og renteområdet. Direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer Mie Holstad kommenterte på utviklingen i eiendomsmarkedet og nestleder Trond Grande presenterte fondets hovedtall for 2020. Sendingen ble spilt inn på forhånd som et tiltak for å forhindre spredningen av covid-19.

Avkastningen i 2020

10,9 prosent

1 070 milliarder kroner

12,1 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 12,1 prosent.

-0,1 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på -0,1 prosent.

7,5 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent.

Markedsverdien

10 914 milliarder kroner

7 945 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 7 945 milliarder kroner. Dette utgjorde 72,8 prosent av fondets totale verdi.

273 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 273 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,5 prosent av fondet.

2 695 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 2 695 milliarder kroner. Dette utgjorde 24,7 prosent av fondet.

Relatert informasjon