Årsrapport 2019

Historisk gode resultater

2019 var et historisk godt år for fondet, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer. Fondet fikk den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie, og samtidig den nest beste avkastningen i prosent. Dette ga også den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie.

Publisert 27. feb 2020

Se pressekonferansen på nett-TV

Hovedstyrets leder Øystein Olsen og leder for fondet Yngve Slyngstad, la frem resultatene for Statens pensjonsfond utland for 2019 på en pressekonferanse i Norges Bank den 27. februar.

Fondets avkastning i 2019

19,9 prosent

1 692 milliarder kroner

26,0 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 26,0 prosent.

6,8 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 6,8 prosent.

7,6 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7,6 prosent.

Markedsverdien ved utgangen av 2019

10 088 082 903 897

7 145 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 7 145 milliarder kroner. Dette utgjorde 70,8 prosent av fondets totale verdi.

273 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 273 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,7 prosent av fondet.

2 670 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 2 670 milliarder kroner. Dette utgjorde 26,5 prosent av fondet.

Relatert informasjon