Til hovedinnhold

Årsrapport 2018

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -6,1 prosent, eller -485 milliarder kroner i 2018.

27. februar 2019

Sammendrag av resultatene

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -6,1 prosent, eller -485 milliarder kroner i 2018.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -9,5 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,6 prosent.

Markedsverdien av fondet var 8 256 milliarder kroner ved utgangen av året, ned fra 8 488 milliarder kroner året før. Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 5 477 milliarder kroner. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 246 milliarder kroner. Rentepapirenes markedsverdi var på 2 533 milliarder kroner.

Fondets investeringer var fordelt med 66,3 prosent i aksjer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 30,7 prosent i rentepapirer.

Web-tv fra pressekonferansen

Relaterte dokumenter

Relaterte sider