Til hovedinnhold

Årsrapport 2017

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13,7 prosent, eller 1 028 milliarder kroner i 2017.

27. februar 2018

Sammendrag av resultatene

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13,7 prosent, eller 1 028 milliarder kroner i 2017.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 19,4 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 3,3 prosent.

Markedsverdien av fondet var 8 488 milliarder kroner ved utgangen av året, opp fra 7 510 milliarder kroner året før. Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 5 653 milliarder kroner. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 219 milliarder kroner. Rentepapirenes markedsverdi var på 2 616 milliarder kroner.

Fondets investeringer var fordelt med 66,6 prosent i aksjer, 2,6 prosent i unotert eiendom og 30,8 prosent i rentepapirer.

WEB-TV FRA PRESSEKONFERANSEN