Årsrapport 2015

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,7 prosent, eller 334 milliarder kroner, i 2015.

9. mars 2016

Sammendrag av resultatene

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,7 prosent, eller 334 milliarder kroner, i 2015.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 3,8 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,3 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 10,0 prosent.

Investeringene var fordelt med 61,2 prosent i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,5 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.

Markedsverdien av fondet var 7 475 milliarder kroner ved utgangen av året, opp fra 6 431 milliarder kroner året før.

Web-tv fra pressekonferansen