Årsrapport 2014

Statens pensjonsfond utland fikk i 2014 en avkastning på 7,6 prosent, tilsvarende 544 milliarder kroner.

13. mars 2015

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 7,6 prosent, eller 544 milliarder kroner.
  • Av kastningen på fondets aksjeinvesteringer var 7,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 6,9 prosent. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 10,4prosent.
  • Investeringene var fordelt med 61,3 prosent i aksjer, 36,5 prosent i rentepapirer og 2,2 prosent i eiendom.
  • Av kastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,8 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.
  • Markedsverdien av fondet var 6 431 milliarder kroner ved utgangen av året, opp fra 5 038 milliarder året før.

Webcast fra pressekonferansen