Til hovedinnhold

Årsrapport 2013

Avkastningen for Statens pensjonsfond utland var på 15,9 prosent i 2013. Resultatet ble i hovedsak drevet av sterke aksjemarkeder.

28. februar 2014

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 15,9 prosent, eller 692 milliarder kroner.
  • Av kastningen på fondets aksjeinvesteringer var26,3 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,1 prosent. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 11,8 prosent.
  • Av kastningen på aksje- og renteinvesteringene var 1,0 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.
  • Investeringene var fordelt med 61,7 prosent i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 1,0 prosent i eiendom.
  • Markedsverdien av fondet var 5 038 milliarder kroner ved utgangen av året, opp fra 3 816 milliarder året før.

Webcast fra pressekonferansen