Til hovedinnhold

Årsrapport 2012

Avkastningen på Statens pensjonsfond utland var 13,4 prosent i 2012. Det er fondets nest beste resultat noen gang.

8. mars 2013

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 18 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 7 prosent. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 6 prosent. Samlet var resultatet det nest høyeste i fondets historie. 
  • Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.
  • Markedsverdien av fondet var 3 816 milliarder kroner ved utgangen av året.
  • Investeringene var fordelt med 61,2 prosent i aksjer, 38,1 prosent i rentepapirer og 0,7 prosent i eiendom. 
  • Ved utgangen av året var 48 prosent av fondet investert i Europa, ned fra 53 prosent ett år tidligere, etter at fondet økte investeringene i fremvoksende markeder.

Webcast fra pressekonferansen