Graduate-program

Graduate-programmet vårt byr på spennende karrieremuligheter i et internasjonalt miljø som forvalter et av verdens største investeringsfond. Programmet gir mulighet for profesjonell utvikling og personlig vekst.
Graduates, med oppstart i 2021 sammen med CEO Nicolai Tangen. Fra venstre: Haakon Husøy, Kristin Verpe, Magnus Dengerud, Vedangini Sahajpal, Nicolai Tangen, Isabelle Molander, Sophie Kilaas.

Graduates, med oppstart i 2021 sammen med CEO Nicolai Tangen. Fra venstre: Haakon Husøy, Kristin Verpe, Magnus Dengerud, Vedangini Sahajpal, Nicolai Tangen, Isabelle Molander, Sophie Kilaas.

Forvaltningen av vår felles formue er et viktig og komplekst samfunnsoppdrag. For å lykkes er vi avhengig av å ansette de beste hodene. Formålet med programmet er å rekruttere de beste talentene innen en rekke ulike fagområder. Vi ser etter individer som er intellektuelt nysgjerrige, som tenker utenfor boksen og som evner å være motstridende.

Graduate-programmet har en varighet på to år og er basert i Oslo. Du vil også få muligheten til å jobbe ved et av våre internasjonale kontorer og bli utplassert i andre investerings- eller teknologiorganisasjoner. Kandidater som presterer ekstra godt i løpet av programmet kan også kvalifisere seg til sponset utdanning.

Personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter

Våre graduate-stillinger byr på personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter innenfor en rekke fagområder, som kapitalforvaltning, risikostyring, etterlevelse, ansvarlig forvaltning og teknologi.

Du vil motta omfattende opplæring og få en egen mentor og en «buddy», som vil støte deg i din nye rolle. For å skape trivsel i vår konkurransedyktige, hardtarbeidende og høyt presterende organisasjon, legger vi vekt på at de ansatte skal ha det gøy på jobben.

Vi ser etter talenter med ulike bakgrunner og innfallsvinkler, som liker å ta sjanser. Her er vi ikke redd for å feile, for det er sånn vi lærer og forbedrer oss. Vi oppfordrer kandidater med ulike sosioøkonomiske- og minoritetsbakgrunner til å søke.

Graduate-programmet er for sisteårsstudenter og nyutdannede, som deler våre verdier og som:

 • tar initiativ, er nysgjerrige og har et ønske om å lære
 • har en sterk lagånd, er fleksible og liker å ta sjanser
 • har et internasjonalt tankesett
 • har kunnksap om, og en forståelse for, fondets oppdrag og mandat, dets betydning for det norske folk og hvordan du kan bidra til å ivareta dette
 • ønsker en jobb med et samfunnsoppdrag
        
Jeg vil at fondet skal være studentenes førstevalg, sier vår leder for fondet Nicolai Tangen. Hør hvorfor jeg mener dette er en unik mulighet for deg:

    


Søknadsprosessen

Studenter og nyutdannede til vårt graduate-program rekrutteres hver høst, med oppstart sommeren etter. Søknadsprosessen for programmet med oppstart i 2022 åpnet 25. august. Siste frist for å søke var 28. september kl. 23:59. Vi håper å motta din søknad i neste omgang. 

 • 1
  Fyll ut din CV i søknadsskjemaet
  For å søke, må du fylle ut din CV i søknadsskjemaet. Du kan også laste opp andre relevante dokumenter.
 • 2
  Konverter karakterene dine til Grade Point Average (GPA)
  Vennligst konverter karakterene dine til "Grade Point Average" (GPA) i søknadsskjemaet.
  Omregning av karakterer til Grade Point Average
 • 3
  Førstegangsintervju med HR
  De sterkeste kandidatene kalles inn til et førstegangsintervju med HR.
 • 4
  Utvalgte kandidater inviteres til et vurderingssenter
  Videre blir utvalgte kandidater invitert til et vurderingssenter, hvor du vil møte ledere, nåværende graduates og relevant personale.
 • 5
  Siste intervjurunde med relevante avdelinger
  Før vi fatter en endelig beslutning, blir de mest kvalifiserte kandidatene kalt inn til en siste intervjurunde med ansatte fra de relevante avdelingene i Norges Bank Investment Management.

Har du flere spørsmål?

Send en e-post til [email protected].

Vær oppmerksom på at du må kunne jobbe i Norge for å kvalifiseres til programmet.

For stillingene kreves sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Sist oppdatert: 25.08.2021

Relaterte sider