Til hovedinnhold

Graduate-programmet

Graduate-programmet vårt byr på spennende karrieremuligheter i et internasjonalt miljø som forvalter et av verdens største investeringsfond. Du får omfattende opplæring. Vi gir deg muligheten til å jobbe i flere avdelinger med ulike ansvarsområder.
Graduates, med oppstart i 2021 sammen med CEO Nicolai Tangen. Fra venstre: Haakon Husøy, Kristin Verpe, Erik Dengerud, Vedangini Sahajpal, Nicolai Tangen, Isabelle Molander, Sophie Kilaas.

Graduates, med oppstart i 2021 sammen med CEO Nicolai Tangen. Fra venstre: Haakon Husøy, Kristin Verpe, Erik Dengerud, Vedangini Sahajpal, Nicolai Tangen, Isabelle Molander, Sophie Kilaas.

Søknadsfristen til vårt graduate-program med oppstart i 2023 var 18. september 2022.

Personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter

Forvaltningen av vår felles formue er et viktig og komplekst samfunnsoppdrag. For å lykkes er vi avhengig av å ansette de beste hodene, derfor ønsker vi å rekruttere og beholde unge talenter innen en rekke ulike fagområder. Programmet er for deg som ønsker å jobbe med blant annet:

 • Kapitalforvaltning
 • Ansvarlig forvaltning
 • Risikostyring og etterlevelse
 • Teknologi og IT

Hos oss får du gode personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter. Du vil motta omfattende opplæring og får også tildelt en egen mentor og en «buddy» som vil støtte deg i din nye rolle. 

Mangfold gir best resultater

Målet vårt er å oppnå høyest mulig avkastning, og da må vi ta de beste beslutningene, ha et bredt perspektiv og være kreative. Jo mer mangfoldige vi er, jo bedre resultater oppnår vi!

Vi ser etter talenter med ulike bakgrunner og innfallsvinkler, som liker å ta sjanser. Her er vi ikke redd for å feile, for det er sånn vi lærer og forbedrer oss. Vi både søker etter og hyller mangfold også når det gjelder akademisk bakgrunn. Vi oppfordrer kandidater med ulike sosioøkonomiske- og minoritetsbakgrunner til å søke.

For å skape trivsel i vår konkurransedyktige, hardtarbeidende og høyt presterende organisasjon, legger vi vekt på at de ansatte skal ha det gøy på jobben!

Graduate-programmet er for sisteårsstudenter og nyutdannede som:

 • tar initiativ, er nysgjerrige og har et ønske om å lære
 • har en sterk lagånd, er fleksible og liker å ta sjanser
 • har et internasjonalt tankesett
 • har kunnksap om, og en forståelse for, fondets oppdrag og mandat, dets betydning for det norske folk og hvordan du kan bidra til å ivareta dette
 • ønsker en jobb med et viktig samfunnsoppdrag
– Å komme inn i en organisasjon som er så liten og samtidig så global og innflytelsesrik, er tidenes læringsmulighet, sier graduate Haakon Husøy.

Søknadsprosessen

Vi rekrutterer til graduateprogrammet hver høst, med oppstart sommeren etter. Søknadsfristen til graduateprogrammet med oppstart i 2023 var 18. september.

For å søke må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema, hvor vi stiller deg generelle spørsmål om din motivasjon. Du må også laste opp CV-en din og akademiske vitnemål, som ett samlet dokument.

 • 1
  Fyll ut din CV i søknadsskjemaet
  For å søke, må du fylle ut din CV i søknadsskjemaet. Du kan også laste opp andre relevante dokumenter.
 • 2
  Konverter karakterene dine til Grade Point Average (GPA)
  Vennligst konverter karakterene dine til "Grade Point Average" (GPA) i søknadsskjemaet.
  Omregning av karakterer til Grade Point Average
 • 3
  Førstegangsintervju med HR
  De sterkeste kandidatene kalles inn til et førstegangsintervju.
 • 4
  Utvalgte kandidater inviteres til et vurderingssenter
  Videre blir utvalgte kandidater invitert til et vurderingssenter, hvor du vil møte ledere, nåværende graduates og relevant personale.
 • 5
  Siste intervjurunde med relevante avdelinger
  Før vi fatter en endelig beslutning, blir de mest kvalifiserte kandidatene kalt inn til en siste intervjurunde med ansatte fra de relevante avdelingene i Norges Bank Investment Management.

Har du flere spørsmål?

Send en e-post til talent@nbim.no.

Vær oppmerksom på at du må kunne jobbe i Norge for å kvalifiseres til programmet.

For stillingene kreves sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

 

Jeg vil at fondet skal være studentenes førstevalg, sier vår leder for fondet Nicolai Tangen. Hør hvorfor jeg mener dette er en unik mulighet for deg:

    

Sist oppdatert: 31.08.2022

Relaterte sider