Til hovedinnhold

Nytt forventningsdokument om humankapital

Vi publiserer i dag nye forventninger til selskapene vi investerer i om hvordan de bør ivareta sine menneskelige ressurser, også kalt humankapital. Forvaltning av humankapital blir et prioritert område for eierskapsarbeidet fremover.

17. august 2022

Hvordan selskaper investerer i mennesker blir stadig viktigere for verdiskapning og lønnsomhet. Vi er overbevist om at selskaper som investerer strategisk i sin humankapital vil være de mest lønnsomme i det lange løp. Dette støttes av forskning som viser at fornøyde ansatte bidrar til bedre avkastning. Trygge arbeidsforhold og en god selskapskultur gir grunnlag for innovasjon, motivasjon, økt produktivitet og vekst. Dette er avgjørende for om selskaper lykkes i et presset arbeidsmarked, der konkurransen om kunnskap og kompetanse er stor.  

De selskapene som investerer i sine ansatte kommer til å bli morgendagens vinnere, for mennesker er blitt selskapenes viktigste ressurs, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Forventningene våre er rettet mot selskapenes styrer. Vi forventer at selskapene har en strategi, forankret i styret, for hvordan det vil investere i sine arbeidstagere for å sikre vekst, innovasjon og gode og trygge arbeidsplasser. Strategien bør også omfatte arbeidstagere i verdikjeden.

Med dette nye forventningsdokumentet gjør vi det klart for selskapene at humankapital vil være et prioritert område i eierskapsarbeidet vårt fremover. Vi er klare på hva våre forventninger er. Vi vil påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegivning, og vi vil holde styrene til ansvar, sier Carine Smith Ihenacho, eierskapsdirektør i Norges Bank Investment Management.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Les forventningsdokumentet