Til hovedinnhold

Vil støtte utvikling av rammeverk for håndtering av naturrisiko

Norges Bank Investment Management vil støtte arbeidet til Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som medlem av initiativets arbeidsgruppe. TNFD ble lansert i juni 2021 som et bransjeinitiativ med formål å utvikle et rammeverk for rapportering og håndtering av naturrisiko.

24. november 2021

Fondet har nylig utarbeidet forventninger til selskapene vi investerer i om hvordan de skal hensynta biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemer i sin forretningsvirksomhet. I forventningsdokumentet fremhevet vi behovet for å videreutvikle standarder og prinsipper innenfor dette feltet.

– Som investor ser vi at tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan påvirke vår langsiktige avkastning, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse og legger til:

– Men selv om naturrisiko kan være finansielt relevant, mangler vi ofte den underliggende informasjonen som er nødvendig for å identifisere og håndtere denne risikoen. Selskapene trenger et robust rammeverk for å kunne forstå og rapportere om sin påvirkning på og avhengighet av naturen, og for å kunne håndtere risikoer og muligheter forbundet med dette. Ved å støtte arbeidet til TNFD ser vi frem til å være med på å utvikle en løsning på dette feltet.

Så langt har 34 ledere og fageksperter fra globale finansinstitusjoner, selskaper og tjenesteleverandører blitt utnevnt som medlemmer av arbeidsgruppen. Det endelige rammeverket for risikostyring og rapportering forventes å være klart innen slutten av 2023.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Les forventningsdokumentet om biologisk mangfold og økosystemer