Til hovedinnhold

Sterk aksjeavkastning i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2021 en avkastning på 4,0 prosent, tilsvarende 382 milliarder kroner.

21. april 2021

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 6,6 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,4 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var -3,2 prosent. Fondets avkastning var 24 basispunkter høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av finans- og energisektoren, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 178 milliarder kroner. I første kvartal ble det tatt ut 83 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 034 milliarder kroner per 31. mars 2021. 73,1 prosent av fondet var investert i aksjer, 2,5 prosent i unoterte eiendomsinvesteringer og 24,5 prosent i renteinvesteringer.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Se presentasjonen (pdf)