Fondet etterspør årlige valg av styremedlemmer

Vi annonserer i dag vår forhåndsstøtte til et aksjonærforslag som ber om at styremedlemmer velges på årlig basis i Kellogg Company.

24. april 2019

Vi stemmer på rundt 45 000 styremedlemmer hvert år. Andre kvartal er den mest travle sesongen for stemmegivning, og rundt to tredjedeler av alle generalforsamlingene finner sted i dette kvartalet.

  • Styret er aksjonærenes representanter i selskapet. For å holde styret til ansvar må aksjonærene med jevne mellomrom kunne stemme på styremedlemmene. Vi foretrekker at dette skjer på årlig basis, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Dette standpunktet er en viktig del av våre offentlige stemmeretningslinjer. Vi offentliggjør stemmeintensjoner for å tydeliggjøre vårt syn på prinsipielle forhold i forkant av generalforsamlingen for utvalgte selskaper. Vi er en stor eier, og det er viktig for oss å være forutsigbare i eierskapsutøvelsen.

  • Tydelige standpunkter skaper forutsigbarhet for selskapene vi er investert i. Som eier kan vi påvirke selskaper ved å stemme på hvem som skal sitte i styret, sier Ihenacho.

I tillegg offentliggjør vi i dag vår forhåndsstemme i Grupo Mexico S.A.B. de C.V. der vi vil stemme mot forslaget om å velge styremedlemmene fordi navnet på kandidatene ikke er offentliggjort og fordi vi ikke kan stemme på dem individuelt. For å stemme frem effektive styrer må vi vite hvem kandidatene er, vurdere dem og stemme på hver enkelt.

Forhåndsstemme i Kellogg Company

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget om årlige valg av styremedlemmer og alle andre forslag fremmet på generalforsamlingen til Kellogg Company 26. april 2019.

Vår begrunnelse

For å holde styret til ansvar må aksjonærene være i stand til å delta i jevnlige valg av alle styremedlemmer. Vi foretrekker at det skjer på årlig basis. Vi støttet Kellogg Company sitt forsøk på å legge om valgordningen i 2014, og vi gjentar i år vår støtte til et styre med årlige valg av alle medlemmer. Vi ønsker å bruke denne muligheten til å fremme vårt syn på en viktig del av god selskapsstyring, og vi berømmer styret i Kellogg for å lytte til aksjonærenes syn på dette.

Forhåndsstemme i Grupo Mexico S.A.B. de C.V.

Norges Bank Investment Management vil stemme mot forslaget «Velg eller godkjenn styremedlemmer, bekreft uavhengigheten til styremedlemmene, velg og godkjenn styreleder og medlemmer av styrets komiteer» på generalforsamlingen til Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 30. april 2019.

Vår begrunnelse

Vi forventer at styret er åpen om prosessen for å nominere kandidater til styret. Styremedlemmer må velges ved individuelle styrevalg på aksjonærmøtet, og stemmetellingen bør publiseres.

Grupo Mexico har ikke offentliggjort navnene til styrekandidatene før datoen der institusjonelle aksjonærer må levere inn sin stemme. Selskapet har også slått sammen resolusjonene for hver enkelt styrekandidat slik at aksjonærene må stemmes på styret som en samlet enhet. For å sikre at styret kan stilles til ansvar må vi vite hvem de nominerte er, evaluere dem og stemme på dem individuelt. Vi ber om at Grupo Mexico offentliggjør navnene til styrekandidatene og at de går over til individuell avstemning på den enkelte styrekandidat.

Posisjonsnotat om individuell avstemning på styrekandidater

 

Pressekontakter

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: + 47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no