Fondet etterspør årlige valg av styremedlemmer

Vi annonserer i dag vår forhåndsstøtte til et aksjonærforslag som ber om at styremedlemmer velges på årlig basis i Kellogg Company.

24. april 2019

Vi stemmer på rundt 45 000 styremedlemmer hvert år. Andre kvartal er den mest travle sesongen for stemmegivning, og rundt to tredjedeler av alle generalforsamlingene finner sted i dette kvartalet.

  • Styret er aksjonærenes representanter i selskapet. For å holde styret til ansvar må aksjonærene med jevne mellomrom kunne stemme på styremedlemmene. Vi foretrekker at dette skjer på årlig basis, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Dette standpunktet er en viktig del av våre offentlige stemmeretningslinjer. Vi offentliggjør stemmeintensjoner for å tydeliggjøre vårt syn på prinsipielle forhold i forkant av generalforsamlingen for utvalgte selskaper. Vi er en stor eier, og det er viktig for oss å være forutsigbare i eierskapsutøvelsen.

  • Tydelige standpunkter skaper forutsigbarhet for selskapene vi er investert i. Som eier kan vi påvirke selskaper ved å stemme på hvem som skal sitte i styret, sier Ihenacho.

I tillegg offentliggjør vi i dag vår forhåndsstemme i Grupo Mexico S.A.B. de C.V. der vi vil stemme mot forslaget om å velge styremedlemmene fordi navnet på kandidatene ikke er offentliggjort og fordi vi ikke kan stemme på dem individuelt. For å stemme frem effektive styrer må vi vite hvem kandidatene er, vurdere dem og stemme på hver enkelt.

Forhåndsstemme i Kellogg Company

Forhåndsstemme i Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 

Pressekontakter

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: + 47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: [email protected]