Forventninger om bærekraftig bruk av havet

Vi forventer at selskapene håndterer utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet.

5. september 2018

En rekke selskaper drar nytte av havet i sin virksomhet. En del økonomisk aktivitet har en negativ påvirkning på livet i havet. Samtidig byr havet på nye og bærekraftige forretningsmuligheter for selskaper. I vårt forventningsdokument understreker vi betydningen av at selskap integrerer hensynet til bærekraftig utnyttelse av havet i sin strategi og risikohåndtering, er åpne om prioriteringer og rapporterer om mål.

– Havet er en vesentlig del av økosystemet og bidrar til økonomisk aktivitet. Vi forventer at selskapene håndterer både utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Våre forventninger er rettet mot både selskaper med aktiviteter på eller i havet og selskaper med landbaserte aktiviteter eller verdikjeder som er avhengige av eller påvirker havet. Det inkluderer bransjer som skipsfart, fiskeri og havbruk, men også dagligvarehandel, verdikjeden for plastikk og landbruksvarer.

Mer om våre forventninger