Til hovedinnhold

Forventninger om anti-korrupsjon

Vi legger i dag for fjerde gang frem rapport om ansvarlig forvaltning. Samtidig publiserer vi våre forventninger til selskaper om anti-korrupsjonsarbeid.

13. februar 2018

Arbeid mot korrupsjon er en viktig del av ansvaret til styret. Vi forventer at styrene sørger for tydelige retningslinjer om anti-korrupsjon og at relevante tiltak er del av selskapenes strategi, risikohåndtering og rapportering.

– Vi ønsker å sende et tydelig signal om at vi forventer at alle selskaper vi er investert i har gode anti-korrupsjonstiltak på plass, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

I dag publiserer vi for fjerde gang en bred og helhetlig gjennomgang av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland. Fondet skal komme fremtidige generasjoner til gode, og vi er avhengige av bærekraftig forretningsvirksomhet for å skape langsiktig avkastning.

– Vårt arbeid med internasjonale standarder er en viktig del av ansvarlig forvaltning. Vi har i 2017 uttrykt våre forventninger til multinasjonale selskaper om at de har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis, sier Slyngstad.

Selskaper og investorer blir stadig mer bevisste på at globale utfordringer vil påvirke langsiktig avkastning. Vi støtter selskapenes styrer i arbeidet med rapportering av bærekraftsdata.

– Data om selskapsstyring og bærekraft kan påvirke våre investeringsbeslutninger. Vårt mål er å redusere fondets risiko. Vi ønsker at selskaper skal gå fra ord til tall, slik at vi kan få en bedre forståelse av finansielle muligheter og risikoer, sier Slyngstad.

Rapport om ansvarlig forvaltning i 2017

Forventninger om anti-korrupsjon

 

Pressekontakter

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 /+47 24 07 32 76

E-post: press@nbim.no