Til hovedinnhold

Rapport fra workshop om menneskerettigheter

I 2016 publiserte Norges Bank Investment Management et forventningsdokument om menneskerettigheter. Våre forventninger bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs). Som en del av vårt arbeid arrangerte vi en workshop i London om disse prinsippene i desember 2016.

20. januar 2017

Målet med workshopen var å diskutere de viktigste begrepene som ligger til grunn for FNs prinsipper, og implikasjonene for selskapers risikostyring og rapportering knyttet til menneskerettigheter. Ti selskaper fra klesindustrien og mat- og drikkevareindustrien var representert, sammen med Norges Bank Investment Management. Shift, et ledende kompetansesenter på FNs prinsipper, var tilrettelegger for workshopen.

Workshopen besto av tre deler og en lunsjpresentasjon. Shift har oppsummert workshopens diskusjoner i en rapport som er publisert på deres nettsider. Den første delen av workshopen introduserte FNs prinsipper, mens del to og tre fokuserte på identifisering og prioritering av risiko knyttet til menneskerettigheter, samt risikoreduserende tiltak. Deltakerne fortalte om felles utfordringer og læring fra arbeidet med risiko knyttet til menneskerettigheter. Deltakerne var samstemte om et behov for bedre målemetoder, og at investorer har en rolle i arbeidet med å fremme ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter. Lunsjpresentasjonen fokuserte på selskapers erfaringer med bruk av FN-prinsippenes rammeverk for rapportering.

Gå til rapporten
Gå til forventningsdokumentet