Til hovedinnhold

Posisjonsnotat om avlønning av administrerende direktør

Vi har publisert vårt syn på avlønning av administrerende direktør.

7. april 2017

Som global investor er vi opptatt av at administrerende direktør avlønnes på en måte som skaper verdier for selskapet og aksjonærene.

Vår posisjon er rettet mot selskapenes styrer. Styret er ansvarlig for at administrerende direktør avlønnes på en måte som bidrar til langsiktig verdiskapning for selskapet og aksjonærene. Styret bør også utvikle et avlønningssystem som er enkelt og som ikke blir en belastning for god selskapsstyring, sørge for åpenhet om den totale godtgjørelsen for å unngå urimelige utfall, og sikre at alle øvrige ytelser har en klar forretningsmessig begrunnelse.

Vi vil invitere andre investorer for å drøfte felles prinsipper for god avlønningspraksis. Vi vil drøfte med styrene vår generelle posisjon, og hvordan den kan brukes, samtidig som vi tar hensyn til selskapsspesifikke forhold.

Gå til posisjonsnotatet

Gå til Forvalterperspektiv om avlønning av administrerende direktør