Nytt forventningsdokument om menneskerettigheter

Dokumentet fokuserer på hvordan vi forventer at selskapene respekterer menneskerettigheter og adresserer dette i sin virksomhet. Forventningene er forankret i internasjonale standarder.

4. februar 2016

Respekt for menneskerettigheter er en del av god forretningspraksis og risikohåndtering. Selskapene har et ansvar for å respektere menneskerettigheter i egen virksomhet, og i sine leverandørkjeder og selskapets andre forretningsforbindelser. Forventningene bygger på internasjonale standarder som FNs prinsipper for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer og prinsipper.

Våre forventninger er i hovedsak rettet mot selskapsstyrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskaper om menneskerettigheter.

Hensikten med forventningsdokumentet er å vise hvordan vi som en finansiell investor forventer at selskapene respekterer menneskerettigheter og adresserer dette i sin virksomhet. Dette inkluderer strategi, risikohåndtering, rapportering og dialog med interessegrupper.

Gå til forventningsdokumentet