Fondet knytter seg til initiativ for en mer bærekraftig klesbransje

Norges Bank Investment Management har signert et initiativ innen klesbransjen.

5. april 2016

Social and Labor Convergence Projecter et initiativ fasilitert av Sustainable Apparel Coalition. Hensikten er å bedre sosiale og arbeidsmessige forhold innen klesbransjen. Initiativet vil jobbe for å utvikle en standard for hvordan selskaper vurderer sosiale og arbeidsmessige forhold i sine leverandørkjeder. Initiativet ønsker å bidra til at bransjen utvikler seg i en bærekraftig retning gjennom standardiserte prosesser, felles verktøy og mulig sertifisering i bedriftene og tilhørende leverandørkjeder.

Klesbransjen er viktig for fondet, som har investeringer i mer enn 300 selskaper innen bransjen verden over. Disse investeringene tilsvarer nesten 3 prosent av fondets totale aksjeinvesteringer. Ved å knytte oss til initiativet ønsker vi å bidra til utviklingen av bedre markedspraksis og en mer bærekraftig klesbransje.

Barnearbeid er en utfordring i klesbransjen, ettersom barn jobber i alle ledd av den globale leverandørkjeden. Vår tilknytning til initiativet er derfor også en forsterkning av arbeidet med barns rettigheter, som er et av våre fokusområder.

Last ned signaturbrev (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)