Støtte til aksjonærforslag om klimarapportering i BP og Shell

Norges Bank Investment Management vil støtte aksjonærforslaget som skal til avstemning på generalforsamlingene til BP og Royal Dutch Shell.

15. april 2015

I forslaget ber aksjonærene om mer informasjon om risiko og muligheter knyttet til klimaendringer. Det er foreslått at informasjonen skal være en del av den årlige rapporteringen fra 2016.

– Som en langsiktig investor mener vi at identifisering av mulige fremtidige utfall av klimareguleringer, prising av karbonutslipp og miljøforhold er nyttig for å støtte den strategiske forretningsdriften. Derfor støtter vi forslaget, sier Chief Investment Officer Equity Strategies Petter Johnsen.

I tråd med vårt forventningsdokument om klima mener vi at et selskaps styre bør anerkjenne viktigheten av å integrere utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer i planleggingen av investeringer og håndteringen av risiko. Styret bør også sørge for at ansvarsforholdene i organisasjonen er klart definerte. Vi berømmer styrene i BP og Royal Dutch Shell for at de anbefaler støtte til aksjonærforslaget.

Vi anser at aksjonærforslaget støtter opp under vårt eget arbeid på dette området. Klima og mulig finansiell risiko knyttet til dette har vært en viktig del av vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i mange år.

Dette er første gang vi på forhånd publiserer hvordan vi kommer til å stemme på generalforsamlinger. Vi kommer til å gjøre dette for utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold vi legger særskilt vekt på. Dette er i tråd med vår strategiplan, hvor det står at vi vil publisere hvordan vi kommer til å stemme før generalforsamlingen for å øke åpenheten og oppfordre til initiativer som kan styrke stemmegivningsprosessen.

Les om forventningene vi har til selskaper når det gjelder klimaendringer

Mer om vår stemmegivning

 

Summary disclaimer
Our approach to responsible investing includes recording and disclosing our voting decisions on each issue or proposal voted  in some cases in advance of the relevant meeting. This disclosure is only intended to provide information and should not be relied upon; it is not a solicitation or encouragement as to how others should vote. This  disclosure is not investment research or a research recommendation and does not contain any advice or recommendation or opinion on the price or value of any investments. It has not been prepared in accordance with legal requirements applicable to investment research nor is Norges Bank Investment Management subject to any prohibition on dealing ahead of, or after the publication of, this disclosure. All shareholders should conduct their own evaluations and come to decisions that best meet their own investment objectives. This disclosure is the result of an internal decision-making process within Norges Bank Investment Management and has not been agreed with other shareholders. If other shareholders exercise their voting rights in the same way as Norges Bank Investment Management, voting in the same way would not be a coincidence rather than as a result of collective action and will; instead, it would be the result of each shareholder reaching its own decision without consulting Norges Bank Investment Management or agreeing with Norges Bank Investment Management. We reserve the right to change our pre-disclosed voting intention on any issue or proposal voted on at a general meeting. This disclosure is current at the date of publication but is subject to change without notice.  Furthermore, securities lending or other dealing activity may mean that our votes cast at the meeting are significantly less than our economic or published holding of shares, or significantly different from our holding at the date of disclosure.  No assumption should be made or reliance placed on the number of votes that will be cast at the meeting.