Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av 2020 var fondets markedsverdi 10 914 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 6 427 milliarder kroner. 3 039 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 448 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Verdier per 31. desember 2020.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 72,8 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2020. Unotert eiendom utgjorde 2,5 prosent og rentepapirer 24,7 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 7 945 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 695 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 273 milliarder kroner.

Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2020 er per 31. desember.
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2020 er per 31. desember.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  2020 2019 2018 2017 2016
1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
3 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
5 Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.
Markedsverdi
Aksjeinvesteringer20207 94520197 14520185 47720175 65320164 692
Unoterte eiendomsinvesteringer 120202732019273201824620172192016242
Renteinvesteringer20202 69520192 67020182 53320172 61620162 577
Fondets markedsverdi 2202010 914201910 08820188 25620178 48820167 510
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 22020-52019-42018-52017-52016-4
Eiers kapital2202010 908201910 08420188 25120178 48420167 507
Tilførsel/uttak av kapital 32020-2982019182018342017-612016-101
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring 32020-42019-52018-52017-42016-4
Fondets avkastning20201 07020191 6922018-48520171 0282016447
Endring som følge av svingninger i kronekursen 202058201912720182242017152016-306
Endring i markedsverdien202082620191,8322018-2332017978201635
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital 420203 09220193 38920183 37120173 33720163 397
Avkastning av aksjeinvesteringer20204 89720194 02320182 54520173 06220162 129
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 1202084201985201869201753201638
Avkastning av renteinvesteringer20201 44620191 24920181 05220171 0372016955
Samlet forvaltningsgodtgjøring 52020-532019-482018-442017-392016-35
Endring som følge av svingninger i kronekursen20201 44820191 39020181 26320171 04020161 025
Fondets markedsverdi202010 914201910 08820188 25620178 48820167 510
Samlet avkastning20206,42720195,35820183,66620174,15120163,123
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader20206,37420195,30920183,62220174,11120163,088

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 300,0
1. januar 2022 10 542,2
1. januar 2023 10 954,9
1. januar 2024 11 486,2
1. januar 2025 12 091,6

Sist oppdatert: 16.06.2021

Relaterte dokumenter

Relaterte sider