Strategiplan 2020-2022

Oljefondet er et stort investeringsfond med en langsiktig investeringshorisont. Målet for forvaltning av fondet er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

8. oktober 2019

I september 2017 passerte fondets markedsverdi 1000 milliarder dollar. Trender og uro i den globale økonomien som handelsbarrierer, lave renter, teknologiske fremskritt og klimaendringer vil påvirke fondet. Vi må være forberedt på store svingninger i fondets verdi.

Vårt mål er høyest mulig avkastning etter kostnader, og vår strategi for de neste tre årene er:

  • Utvide fondets investeringer i aksjer og rentepapirer med investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.
  • Utøver vårt eierskap for å ivareta fondets langsiktige økonomiske interesser.
  • Benytte diversifiserte investeringsstrategier med kontrollert risiko og lave kostnader.
  • Fremme en global, prestasjonsbasert og effektiv investeringsorganisasjon.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider