Strategiplan 2017-2019

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Langsiktig og solid forvaltning av fondet bidrar til at både nåværende og fremtidige generasjoner kan nyte godt av disse verdiene.

28. februar 2017

Norges Bank Investment Management forvalter fondet i tråd med forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet.

Målet med forvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader. Vi tar sikte på å nå dette målet med akseptabel risiko, som en ansvarlig investor, gjennom en effektiv organisasjon og med stor åpenhet i forvaltningen. 

Vi søker å utnytte fondets særtrekk som en konkurransefordel. Vi er en stor, internasjonal investor med lang investeringshorisont og begrenset behov for likviditet. Vi har en godt diversifisert portefølje på tvers av aktivaklasser, land og sektorer, og har en systematisk tilnærming til investering. Fondets størrelse gjør at vi kan følge våre investeringsstrategier på en kostnadseffektiv måte.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider