Til hovedinnhold

Årsrapport 2022

Et urolig år

Fondet fikk en avkastning på -14,1 prosent eller -1 637 milliarder kroner i et år preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa. Likevel steg fondets verdi med 90 milliarder kroner i 2022. Det skyldes at norske kroner svekket seg mot valutaene fondet er investert i og at fondet ble tilført ny kapital. Fondets samlede avkastning var 0,87 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 117 milliarder kroner.

Publisert 07. mar. 2023

Hovedtallene ble presentert på en pressekonferanse 31. januar 2023

Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets hovedtall for 2022. Noen av våre eksperter ga oss et innblikk i områdene og sektorene som har påvirket fondets resultater i året som har gått. Pressekonferansen var på engelsk.

Avkastningen i 2022

-14,1 prosent

-1 637 milliarder kroner

-14,4 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på -14,4 prosent.

-12,1 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på -12,1 prosent.

0,1 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,1 prosent.

5,1 % avkastning på infrastruktur

Investeringen i unotert infrastruktur for fornybar energi fikk en avkastning på 5,1 prosent.

Markedsverdien

12 429 milliarder kroner

8 672 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 8 672 milliarder kroner. Dette utgjorde 69,8 prosent av fondets totale verdi.

3 412 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 3 412 milliarder kroner. Dette utgjorde 27,5 prosent av fondet.

330 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 330 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,7 prosent av fondet.

15 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi var på 15 milliarder kroner. Dette utgjorde 0,1 prosent av fondet.

Ansvarlig forvaltning i 2022

Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland presenteres i en egen rapport.