Halvårsrapport 2021

Fondet fikk en avkastning på 9,4 prosent, tilsvarende 990 milliarder kroner i første halvår 2021. Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans. Investeringene i energiselskapene fikk en avkastning på 19,5 prosent. Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret.

Publisert 18. aug. 2021

Digital pressekonferanse om fondets resultater for første halvår 2021

For første gang ga leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande oss dypere dypere innsikt i fondets resultater for første halvår under en pressekonferanse på Arendalsuka 18. august. Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og Jonas Jølle, leder for selskapstyring, rapporterte i tillegg om våre nye initiativer overfor selskapene fondet er investert i.

Fondets avkastning i første halvår 2021

9,4 prosent

990 milliarder kroner

13,7 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 13,7 prosent.

-2,0 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på -2,0 prosent.

4,6 % avkastning på eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 4,6 prosent.

-1,9 % avkastning på infrastruktur

De unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi fikk en avkastning på -1,9 prosent.

Markedsverdien ved utgangen av første halvår 2021

11 673 milliarder kroner

Fondets markedsverdi var 11 673 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2021.

8 452 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 8 452 milliarder kroner. Dette utgjorde 72,4 prosent av fondets totale verdi.

2 925 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 2 925 milliarder kroner. Dette utgjorde 25,1 prosent av fondet.

281 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 281 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,4 prosent av fondet.

14 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi var på 14 milliarder kroner. Dette utgjorde 0,1 prosent av fondet.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider