Halvårsrapport 2020

Det var store svingninger i aksjemarkedet i perioden. Året startet optimistisk, men stemningen i markedet snudde brått da koronaviruset begynte å spre seg globalt. Det kraftige børsfallet i første kvartal ble imidlertid bremset av en massiv penge- og finanspolitisk respons.

Publisert 18. aug. 2020

Se pressekonferansen på nett-TV

Nestleder for fondet, Trond Grande, la frem resultatene for Statens pensjonsfond utland for første halvår 2020 på en pressekonferanse i Norges Bank 18. august.

Fondets avkastning første halvår 2020

-3,4 prosent

-188 milliarder kroner

-6,8 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 26,0 prosent.

-1,6 % avkastning på unotert eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på -1,6 prosent.

5,1 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 5,1 prosent.

Markedsverdien ved utgangen av første halvår 2020

10 400 milliarder kroner

Fondets markedsverdi var 10 400 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2020.

7 234 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 7 234 milliarder kroner. Dette utgjorde 69,6 prosent av fondets totale verdi.

295 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 295 milliarder kroner. Dette utgjorde 2,8 prosent av fondet.

2 871 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 2 871 milliarder kroner. Dette utgjorde 27.6 prosent av fondet.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider