Avkastning og risiko 2019

Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Publikasjonen gir en detaljert beskrivelse av fondets risiko og avkastning, både i absolutt og relativ forstand. Den supplerer fondets årsrapport 2019 med tall og analyser for ulike investeringsstrategier, og inkluderer kostnader, avkastning og risikoestimater for hver av dem.

Publisert 26. mar. 2020

Se pressekonferansen på nett-TV

Leder for fondet, Yngve Slyngstad, og investeringsdirektør for markedsrisiko, Dag Huse, la frem den årlige publikasjonen med utvidet informasjon om avkastning og risiko 2019 på en pressekonferanse i Norges Bank.

Tillegg til rapporten

Relatert informasjon