Til hovedinnhold

3 kv. 2019 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,6 prosent, eller 236 milliarder kroner, i tredje kvartal 2019.

30. oktober 2019

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 1,3 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,6 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,4 prosent.

Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen på referanseindeksen.

Fondet hadde en verdi på 9 742 milliarder kroner per 30. september 2019, hvorav 69,1 prosent var investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,2 prosent i rentepapirer.

Webcast fra pressekonferansen

Relaterte dokumenter

Relaterte sider