Til hovedinnhold

2. kv. 2019 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,0 prosent, eller 256 milliarder kroner, i andre kvartal 2019.

21. august 2019

Sammendrag av resultatene

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 3,0 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,8 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 3,1 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 9 162 milliarder kroner. Fondet var investert med 69,3 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

Web-TV fra pressekonferansen

Relaterte dokumenter

Relaterte sider